AZ Damiaan heeft 3 vacatures

Omschrijving AZ Damiaan

In oktober 2012 zijn alle zorgeenheden, consultaties en ondersteunende diensten verhuisd naar ons nieuwbouwziekenhuis.

Het nieuwe Az Damiaan is op veel vlakken een echte meerwaarde. Het samenbrengen van alle activiteiten op één campus is al een pluspunt op zich.

De hoogtechnologische apparatuur, waaronder zelfs primeurs voor België, is een aanwinst voor artsen, medewerkers en patiënten. Snel, accuraat en weinig belastend onderzoek zorgt voor vlot beschikbare resultaten, zowel voor de behandelende arts als de verwijzende huisarts.

De uitnodigende, moderne en inspirerende architectuur en inrichting staan borg voor een maximaal comfort voor patiënt en bezoeker.

Maatschappelijk creëert Az Damiaan als grootste privéwerkgever uit de regio een grote meerwaarde.

Er ging ook veel aandacht uit naar duurzaam bouwen. Het Boorgat Energie Opslag-systeem is een systeem van geothermische energieopslag. De technologie van Boorgat Energie Opslag of BEO is een efficiënte en duurzame manier om het ziekenhuis in de winter te verwarmen en koel te houden in de zomer.
Hoge isolatie, maximaal isolerend glas en hoogrendementgasbranders staan verder garant voor een verantwoord energieverbruik. Het regenwater wordt o.a. via groendaken opgevangen om later te hergebruiken.

Visie
Het Az Damiaan wil het referentiecentrum van de regionale gezondheidszorg voor de bevolking aan de kust zijn.

Samen met al onze medewerkers en artsen willen we deze visie, deze ambitie waarmaken.

Missie

Om onze visie werkbaar en uitvoerbaar te maken, werd die omgezet in een missie met een aantal krachtlijnen.

Alle activiteiten en in het bijzonder de zorg worden met de hoogst mogelijke kwaliteit aangeboden en uitgevoerd.
De patiënt staat centraal.
Onze zorgverlening is toegankelijk.
De organisatie gaat verantwoord om met de middelen die haar ter beschikking worden gesteld.
De organisatie vertrekt vanuit christelijke waarden die ze vanuit het verleden meekreeg en die op een eigentijdse wijze worden ingevuld.

Waarden

Integriteit

Integriteit vormt de basis voor alle samenwerking en gedragsverandering. Integriteit is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid, respect en loyauteit. Het resultaat van integer handelen is dat afspraken worden nagekomen, informatie vertrouwelijk behandeld wordt en dat medewerkers door anderen als eerlijk en betrouwbaar worden aanzien. Doen wat je zegt, is een grote stap naar het winnen van vertrouwen.

Professionalisme

Ons model van professioneel werken bestaat uit efficiënt samenwerken in consensus en met oog voor kwaliteit en creativiteit. Het betekent ook openstaan voor vernieuwing. Iedereen streeft ernaar om zijn kennis en kunde constant te actualiseren. Aantoonbare gegevens (evidence based) en de beste bewezen methodes (best practices) vormen standaarden om professioneel te kunnen werken.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid uit zich door een maximaal engagement om de missie van de organisatie te realiseren. Het heeft verschillende dimensies. Medewerkers krijgen een verantwoordelijkheid, vervullen een functionele rol. De tweede dimensie is verantwoordelijkheid nemen, eigenaar worden. Als derde komt dan verantwoordelijkheid afleggen.

Openheid

Openheid vormt de basis om tot goede beslissingen te kunnen komen. Het omvat aanspreekbaarheid, tolerantie, eerlijkheid, respect en consensus. We communiceren op een open, transparante manier met elkaar. Wapenvrije communicatie: luisteren naar elkaar zonder onmiddellijk in de aanval of verdediging te gaan is een voorwaarde om tot goede beslissingen te komen.

Dienstbaarheid

We staan ten dienste niet enkel van de patiënt maar ook van onze collega's, leveranciers en maatschappij. We bieden dat tikkeltje meer, meer dan enkel ons werk doen. We hechten grote waarde aan solidariteit.

Het Az Damiaan is één van de grootste werkgevers in de regio. We tellen momenteel meer dan 1.400 medewerkers. Het medisch korps bestaat uit ruim 100 artsen.
Beddenaantal

Het nieuwe Az Damiaan telt 613 bedden, waaronder 81 dagziekenhuisbedden.
Activiteiten (2011)

Aantal opnames: 14.450
Aantal aanmeldingen op de dienst spoedgevallen: 22.524
Aantal raadplegingen op de polikliniek: 124.322

Contact details

Tel. +32 59 41 40 40
www.azdamiaan.be

Vacatures bij AZ Damiaan

Je stippelt samen met de administratief-financieel directeur en de adjunct-administratief directeur ...

  • Oostende (België)
  • salaris: 0

Je biedt algemene administratieve ondersteuning aan de dokters verbonden aan de consultatie. Je typt...

  • Oostende (België)
  • salaris: 0

Je doet de maaltijdbevraging bij alle patiënten a.d.h.v. een geautomatiseerd systeem. Je helpt de p...

  • Oostende (België)
  • salaris: 0

Recente vacatures

IT Application Support engineer

• Promptly resolves IT issues in the areas of Omnichannel, Retail, E-commerce, CRM, Order Manageme...

Collaborative Demand Coordinator

1. Monitor FC per country • Works very closely with the demand manager • Carefully calculates t...

European Marketing Travel-Casual Analyst

• Analyses performances of the assortment and recommends actions to improve sales. • Constantly ...